Ochrona obiektów

Zapewniamy wyspecjalizowaną ochronę obiektów i przyległych terenów,
wykonywaną przez wyspecjalizowanych pracowników, których pracę wspomagają
elektroniczne systemy alarmowe, nadzoru pracy i telewizji przemysłowej. W razie potrzeby zapewniamy wsparcie grup patrolowych.